To Top

Производител

Информация за производителя и всички сертификати и анализи гарантиращи произход и състав на боровия прашец.

  1. Международен сертификат за свободна търговия на английски език
  2. Международен сертификат за свободна търговия на български език
  3. Анализ на състава